Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)

0   σχόλια

Τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) είναι λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω της σεξουαλικής επαφής με κάποιο άτομο που έχει ήδη την μόλυνση. Τα ΣΜΝ μπορεί να οφείλονται σε βακτήρια, παράσιτα, ή ιούς.

Δείτε με ποιον τρόπο εκδηλώνονται τα πιο σημαντικά ΣΜΝ στο δέρμα, προκειμένου να ξέρετε ανά πάσα στιγμή τι ακριβώς έχετε:


Κονδυλώματα στα γεννητικά όργανα
201stds s1 photo of genital warts

Ψώρα

202stds s3 photo of scabies

Γονόρροια

203stds s4 photo of gonorrhea infections


Σύφιλη


204stds s5 photo of syphilis infections

Ιογενής έρπητας τύπου-1


205stds s7 photo of herpes simplex virus type 1

Ιογενής έρπητας τύπου-2


206stds s8 photo of herpes simplex virus type 2


HIV/AIDS

207stds s10 photo of hiv infections

Αφροδίσιο Λεμφοκοκκίωμα


208stds s15 photo of lgv infectionwww.onmed.gr/